Masz pytanie?

Regulamin

I. Informacje ogólne
1.    Właścicielem sklepu internetowego / nazwa sklepu/, dalej zwanego SKLEPEM  jest  GREEN FOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, przy ul Głównej 188, 42 -280 Częstochowa, NIP 7822681053, numer REGON 366504168,KRS 0000662217
2.    Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym.
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
4.    Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski …….
5.    Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. Ustalane są indywidualnie. W przypadku dostawy poza granicami Polski na Kliencie spoczywa obowiązek przestrzegania właściwych przepisów i obostrzeń prawnych dotyczących zakupu i posiadania towarów określonego rodzaju, w tym oferowanych przez Sklep
6.    Płatności można dokonywać  przelewem (przedpłata) w przypadku wysyłki lub gotówką w przypadku odbioru osobistego.
7.    Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
8.    Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 
II. Zasady zamawiania
1.    Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również drogę elektroniczną na adres:
2.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 12.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
3.    Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4.    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5.    Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
6.    Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
7.    Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sklepem - zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”
8.    Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
9.    Administratorem danych osobowych jest ….

III. Wysyłka i zapłata
1.    Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy.
 
IV. Zwrot towaru i reklamacje
1.    Klient, będący konsumentem, który zakupił towar wysyłkowo, może go zwrócić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu (dotyczy tylko zakupów konsumenckich). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją. W każdym przypadku towar wysyła klient na swój koszt.
2.    Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.
3.    Zwrotom nie podlegają produkty "na zamówienie"
4.    W przypadku reklamacji należy skontaktować się z ….. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
5.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep wadliwego towaru. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
6.    Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, towar zostaje wysłany na koszt Zamawiającego
7.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

V. Pozostałe ustalenia
1. Sklep dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta.
9.    Adres do korespondencji: , e-mail:
10.    Korzystanie z serwisu/sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.
11.     Do korzystania z usług sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” ….
12.    Klientów korzystających z usług sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

 

  • Green Fox
  • ul. Główna 188
  • 42-280 Częstochowa
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 | Green Fox Sp.z o.o. | Webmaster by Sklepy Częstochowa